Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018), η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 32838) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και προκειμένου να στελεχωθούν:

ΒΟΙΩΤΙΑ

  • ΕΕΕΕΚ Θήβας
  • 8ο Δ.Σ. Λιβαδειάς
  • 8ο Δ.Σ. Θήβας,

ΕΥΒΟΙΑ

  • Δ.Σ. Λίμνης

ΦΩΚΙΔΑ

  • Δ.Σ. Ερατεινής

καλεί τους υποψήφιους που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες του κλάδου ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας: http://stellad.pde.sch.gr/new/ και εφόσον ενδιαφέρονται για πρόσληψη στις ανωτέρω σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα:

α) Δήλωση τοποθέτησης ΕΕΠ και

β) Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης

και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@stellad.pde.sch.gr με σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές, το αργότερο έως την Τρίτη 03-12-2019.

 

Πληροφορίες:

Μελισσάρης Θεόφιλος : 2231066152

Skip to content