Μαρούσι, 20 -11-2019
Αριθ. Πρωτ. Φ4/181292/ΓΓ4

Θέμα: « Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 181 και ημερομηνία δημοσίευσης 18-11-2019 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/18-11-2019) ο νόμος 4638/18-11-2019

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» [….], αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020.»

 

Skip to content