Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2024-2025Download

Προκηρυχθείσες στάσεις εργασίας ΔΟΕ – ΟΛΜΕ – ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠDownload 385_24Download 195_24Download 255_24Download

Skip to content