Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατηγορία

ΑΔΑ 6ΤΩΝ46ΜΤΛΗ-1ΞΖ Τετάρτη, 10 / 7 / 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 2 9 4 5 Έχοντας υπόψη: … Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσωναποφασίζει τη λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.Τα ανωτέρω τμήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:• το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 7-9-2020 έως Τρίτη 15-9-2020 για την ειδικότητα:o «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»o «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης…

Κέρκυρα : 10-07-2020 Αρ. Πρωτ.: 2952 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των…

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου Ιονίων Νήσων, στην 4η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, αφού εξέτασε…

Μαρούσι 1-07-2020 Αρ. πρωτ. 75/ΕΕΠΠΣ Λαμβάνοντας υπόψη:Α) τις διατάξεις: … Προκήρυξη Η Επιστημονική Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί…