Μαρούσι, 08-03-2019

Αριθ. Πρωτ.: Φ6/37623/Δ4

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26-09-2018 (ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018) υπουργική απόφαση

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης, της με αριθμ. πρωτ.
Φ6/27540/Δ4/21.02.2019 εγκυκλίου και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας για το σχολικό έτος 2018-19, σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.4 Αποχέτευση – Απορρίμματα του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966).

Συγκεκριμένα, στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται:

α) στη σελίδα 73, η παράγραφος: «Τα υγρά απορρίμματα λέγονται λύματα και ………. Το νερό της βροχής και του χιονιού»,

β) στη σελίδα 74, η παράγραφος: «Στερεά απορρίμματα είναι τα παραπροϊόντα………. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα».

Skip to content