Κατηγορία

1° ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανακοινώσεις – Δράσεις

Κατηγορία

Διδακτέα- Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2018-19

Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων «Υγιεινή» και «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών…

Γενικοί  Κανόνες  για  τον  Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  στη  Στατιστική που  διοργανώνεται  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ) 2018  –  2019 1.…

Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ15/194555/Δ2/14-11-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα «15 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2019 –…

Μαρούσι, 04 -12-2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ3/209675/Δ4 ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ…

Θέμα: Ενημέρωση για το 26ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ 1/178570/24-10-2018/Δ7…

ΘΕΜΑ: «24 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2019» Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 204360/Δ2/27-11-2018 και 182707/Δ2,Δ4/30-10-2018 εισερχόμενα…

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με…