Διδακτέα- Εξεταζόμενη ύλη

του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.,

των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και

των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2018-19

Skip to content