Θέμα: Ενημέρωση για το 26ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ 1/178570/24-10-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ1/178570/24-10-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 26 ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή» από τις 7 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2018, στην Πάτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα

http://ipode.gr/conference/26conference/.

Skip to content