Μαρούσι, 04 -12-2018
Αριθ. Πρωτ.: Φ3/209675/Δ4

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη διδακτέα ύλη του μαθήματος ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ της ειδικότητας
ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ των Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ΄ αριθμ. Φ3/173303/Δ4/16.10.2018 εγκύκλιο που αφορά
την « Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης
ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της
Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-
Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-2019»
και στο μάθημα ειδικότητας «ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ» των Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. της Ειδικότητας «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
(σελ. 64) αναφέρεται, εκ παραδρομής, ότι ως διδακτέα ύλη ορίζεται όλο το βιβλίο
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ (Μ. ΣΤΑΠΠΑ-ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ (ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)).
Η διδακτέα ύλη είναι όλο το βιβλίο ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ (Μ. ΣΤΑΠΠΑ-ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ
(ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)).

Skip to content