Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ACTION (Promoting active citizenship through civic education and active online participation of youth role models) (621400-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) , η Πέτση Ζωΐτσα (ΠΕ02.ΕΑΕ), και η Καρνάβα Παναγιώτα (ΠΕ78.ΕΑΕ), συμμετείχαν σε τριήμερη διαδικτυακή εκπαίδευση που αφορούσε:

  • την Ψηφιακή Πολιτειότητα (Digital Citizenship) και
  • τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να υποστηριχθούν για να γίνουν ενεργοί πολίτες, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και εκτός αυτού.

Η εκπαίδευση βασίσθηκε σε μια μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Γερμανικό Ινστιτούτο Nexus. Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από την Action Synergy και το Πρόγραμμα ACTION. Επιμορφωτής ήταν ο Κ. Διαμαντής-Μπαλάσκας.

Κατόπιν οι καθηγήτριες με βάση το επιμορφωτικό υλικό, του Σεμιναρίου ACTION «Ψηφιακή Συμμετοχή και Ενεργοί Πολίτες», δίδαξαν την Ενότητα «Ζώντας σε μια Δημοκρατία» στους μαθητές του Σχολείου.

Οι μαθητές συζήτησαν για το πόσο σημαντικά είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις, που είναι δυνατό να γίνονται γνωστές μέσω του διαδικτύου. Επίσης, έμαθαν τρόπους, με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να παραμένουν ασφαλείς.

ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πέτση Ζωΐτσα (ΠΕ02.ΕΑΕ), Καρνάβα Παναγιώτα (ΠΕ78.ΕΑΕ)

Skip to content