Δ.Ε.Δ.Α. – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΔΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΔΕΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΟΥΝ Τι είναι η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) Σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 51 του Ν.4547/2018 (τ. Α’102) τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, … Continue reading Δ.Ε.Δ.Α. – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ