Καλούμε

Α) Τους/τις μόνιμους/ες διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, καθώς και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού που ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ή σε υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν (Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Αττικής, Σχολικές Μονάδες ΔΕ Αττικής) και έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό) και

Β) Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό),

οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν για την τριετία από 1-09-2019 έως και 31-08-2022 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης, από 12-7-2019 μέχρι και 20-8-2019 (αποκλειστική προθεσμία).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γρ. Ν.Υ

Skip to content