Δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ.
φύλλου 3459 και ημερομηνία δημοσίευσης 13-9-2019 (ΦΕΚ 3459/τ.Β’/13-9-2019) η:

με αρ. πρωτ. Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση

καταργείται

η με αρ. πρωτ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β’ 2726)

με θέμα:

«Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,

για λόγους

  • βελτίωσης των θεμάτων λειτουργίας του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» και
  • μεταφοράς του Τμήματος Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ και Μάθησης στο χώρο εργασίας από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Skip to content