Στο τεύχος Β’ της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 3891 και ημερομηνία δημοσίευσης 22-10-2019 (ΦΕΚ 3891/τ.Β’/22-10-2019) της με αρ. πρωτ. 47455/767/18-10-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020»

Skip to content