Εκδόθηκε η απόφαση του ΥΠΑΙΘ με ημερομηνία 29 /10/2019, αριθμό πρωτ. Φ7/168682/ΓΓ4 και με θέμα: «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2019-2020, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων» 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι επίσης ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) έχει αναρτηθεί η νέα σύμβαση μαθητείας προς εκτύπωση και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αντιστοίχισης μαθητευομένων με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και η δημιουργία τμημάτων.

Παρακαλούμε τα ΕΠΑ.Λ να προβούν στην ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) και την εκτύπωση της νέας σύμβασης προς υπογραφή.

Τα ΕΠΑΛ αφού ολοκληρώσουν τις αντιστοιχίσεις μαθητευομένων μέσα από τον σχετικό σύνδεσμο (Τοποθέτηση Μαθητευομένου σε θέσεις Μαθητείας) θα είναι σε θέση να τυπώσουν τις συμβάσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη δημιουργία τμήματος από τον αντίστοιχο σύνδεσμο (Διαχείριση Τμημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι

  • για τα τμήματα που περιγράφονται στις αποφάσεις λειτουργίας των Π.Δ.Ε καθώς και
  • για τα τμήματα της απόφασης κατ’ εξαίρεση λειτουργίας του ΥΠΑΙΘ

ισχύει το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με έναρξη μαθητείας από 25/10/19 για το εργαστηριακό μάθημα και έναρξη σύμβασης στον εργοδότη το αργότερο μέχρι 8/11/19 .

 

Skip to content