Παρασκευή 10-4-2020, 13:10′

Σε συνέχεια ερωτημάτων στο τμήμα Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο χώρο εργασίας  σχετικών με το Πληροφοριακό Σύστημα “Μαθητείας” θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Η καταχώριση παρουσιολογίου στο ΠΣ έχει ανασταλεί και τα δεδομένα που είχαν καταχωριστεί για το μήνα Μάρτιο έχουν διαγραφεί  καθώς παρατηρήθηκαν πολλά λάθη.

Από την Δευτέρα 13/04/2020 τα ΕΠΑΛ μπορούν να ξεκινήσουν την καταχώριση στοιχείων για τον Μάρτιο λαμβάνοντας υπόψιν τους τα παρακάτω:

 

 • Από 1 έως 10/3/2020 καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευομένων στο ΠΣ όπως και στους προηγούμενους μήνες

 

 • από 3 έως 10/3/2020 και εφόσον ο εργοδότης ήταν κλειστός λόγω πανδημίας ή με απόφαση του ανέστειλε τη μαθητεία, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης Κλειστός Εργοδότης χωρίς να χρεώνεται Κανονική Άδεια στον Μαθητευόμενο

 

 •  στις 11 και 12/3/2020 είναι δυνατόν να καταχωριστεί
  • α) Παρουσία ή Άδεια εφόσον οι μαθητευόμενοι παρουσιάστηκαν στον εργοδότη ή είχαν πάρει άδεια ή
  • β) Απαγόρευση Λειτουργίας εφόσον απουσίασαν από το χώρο εργασίας

 

 • για κάθε μία από τις εβδομάδες  από τις 13/3/2020 και έως το τέλος του μηνός Μαρτίου θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα
  • α) αρχικοποίηση εβδομάδας
  • β) αυτόματη συμπλήρωση παρουσιολογίου με μηδέν (0) ώρες εργαστηριακού μαθήματος και Απαγόρευση Λειτουργίας στις ημέρες παρουσίας
  • γ) αποθήκευση παρουσιολογίου
  • δ) επανάληψη διαδικασίας για τις υπόλοιπες εβδομάδες του Μαρτίου
  • ε) οριστικοποίηση του μήνα και υποβολή των παρουσιολογίων στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας

 

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιο ΕΠΑΛ έχει κάνει  χρήση θέσεων Δημοσίου

της υπ’αριθμ. 60159 / 959 / 20-12-2019 ( Β’ 4947 ) ΚΥΑ με θέμα:

“Τροποποίηση της 47455 / 767 / 18-10-2019 ( Β΄ 3891 ) απόφασης με θέμα:

«Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020» ”

παρακαλείται

να επικοινωνήσει με το τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο Εργασίας

 

 

 

Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας

Skip to content