ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

(…)

αποφασίζουμε:

 

(…)

ΜΕΡΟΣ Ζ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(…)

 

Άρθρο τριακοστό ένατο

Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2019-2020

1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης
του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται:

α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική
μονάδα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων,
του Πάσχα και των θερινών διακοπών.

β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες.

(…)

ΜΕΡΟΣ ΙΒ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

 

Αθήνα, 1 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο ΦΕΚ κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:

2020-05-01 ΦΕΚ 90 -τ.Α’

Skip to content