Το παρακάτω ΦΕΚ αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές.

Ειδικά για τη ‘Μαθητεία’ υπάρχει αναφορά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, (Άρθρα 10 έως και 18) και Άρθρο 33

Δείτε το σχετικό έγγραφο κάνοντας click παρακάτω:

Skip to content