Κέρκυρα, 19 / 5 / 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2306

Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:

Β. την με αρ. πρωτ. 6131 21/12/2020 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων «Μαθητείας» και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας στην Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και

Γ. τις αιτήσεις αφενός των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» και αφετέρου των επιμορφωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να διδάξουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π.), καθώς και την ετοιμότητα και εμπειρία των Ε.Κ. και των Σχολικών Εργαστηρίων των ΕΠΑ.Λ. της περιοχής ευθύνης της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
αποφασίζει

τη λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας click στο παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content