Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτ. 119730 με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», αναρτάται το σχετικό ΦΕΚ 4531/τ.β/2021

Skip to content