Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


αποφασίζει


τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ καθώς α) υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στους οποίους θα ανατεθούν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας, β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, γ) έχουν εξασφαλιστεί
θέσεις μαθητείας και δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑ.Λ. Για τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων, που ενδεχομένως να εγκριθούν από τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μπορείτε να ενημερώνεστε από την
ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias), από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.
Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2022-2023 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.
Κατά την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content