Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 (Η’ φάση), στις ειδικότητες και στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του συνημμένου Πίνακα 1, τους υποψηφίους, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας»

καθώς και


καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς με οργανική θέση, απόσπαση ή διάθεση σε ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ως επόπτες – εκπαιδευτικοί στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 (Η’ φάση) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ειδικότητες της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του επισυναπτόμενου Πίνακα 1.

Skip to content