Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GRDP) ο/η Υπεύθυνος/η Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661082194, εσωτ:

email: dpo AT ionion.pde.sch.gr

Skip to content