Έχοντας υπόψη:

Α. τις διατάξεις:

Β. την υπ΄αριθμ. 8181 21/12/2018«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της A΄ φάσης, Β΄φάσης του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας» και

Γ. τις αιτήσεις των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας», των επιμορφωτών εκπαιδευτικών για να διδάξουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης και την ετοιμότητα και εμπειρία των Ε.Κ. και Σχολικών Εργαστηρίων των ΕΠΑ.Λ. της περιοχής ευθύνης της Π.Δ.Ε.

ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

αποφασίζει

τη λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στα ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει στις 04/2/2019 και θα ολοκληρωθεί την 12/2/2019.Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι:

Α)Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών με ευθύνη του επιμορφωτή ή της σχολικής μονάδας ή λόγω επίσημων αργιών, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Β) Σε περίπτωση που σε ένα τμήμα διακόψουν όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος εγγράφως ή μία ημέρα δεν συμμετέχει κανείς, το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στο τηλέφωνο 2661082194.

Skip to content