Κέρκυρα : 22 -01-2019

Αρ. Πρωτ.: 1 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 1η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Πέμπτη 24-01-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 6ης /2018 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή  άδειας άνευ αποδοχών.

3.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση  άδειας άνευ αποδοχών.

4.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόδοση 2ης ειδικότητας.

5.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

 

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΓΚΟΥΣΗΣ

 

Skip to content