Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση του πινάκα επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένου/νης Κ.Ε.Σ.Υ. Κεφαλληνίας, στην 22η συνεδρίασή του, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, κατάρτισε τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Skip to content