Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων, στην 22η συνεδρίασή του, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, αφού εξέτασε τον φάκελο υποψηφιότητας της ενδιαφερόμενης, προχώρησε στην κατάρτιση του προσωρινού αξιολογικού πινάκα με βάση τα αντικειμενικά μόρια, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Η περίοδος των ενστάσεων κατά του αναρτημένου προσωρινού αξιολογικού πινάκα, ξεκινά από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και διαρκεί έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Skip to content