Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 23η συνεδρίασή του, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε την ένσταση της υποψηφίας που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, κατάρτισε τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πινάκα, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Skip to content