Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 23η συνεδρίασή του, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε την ένσταση της υποψηφίας που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, κατάρτισε τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πινάκα, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)