Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στην 25η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε τους φακέλους υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, προχώρησε στην κατάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων με βάση τα αντικειμενικά μόρια, ανά κλάδο Συντονιστή/τριας Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τους συνημμένους
πίνακες. Η περίοδος των ενστάσεων κατά των αναρτημένων προσωρινών αξιολογικών πινάκων, ξεκινά από την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Δείτε τα σχετικά

  1. Απόφαση
  2. Πίνακας μοριοδότησης
Skip to content