Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 24 η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων ανά κλάδο, κατάρτισε τους αντίστοιχους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω.
[table id=1 /]

[table id=2 /]
Η περίοδος των ενστάσεων κατά των αναρτημένων πινάκων, ξεκινά από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 (τρεις εργάσιμες ημέρες). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

Skip to content