Σας στέλνουμε ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας που αφορά στην αναζήτηση
υποψηφίων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων
ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτησή της στην ιστοσελίδα σας, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι των εν λόγω κλάδων που βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες της υπηρεσίας σας.

(επίσκεψη στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Πελοποννήσου)

Skip to content