Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
έχοντας υπόψη:

προσκαλεί

τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 με οργανική θέση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας , με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική και πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 στη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, να υποβάλουν αίτηση έως την 5-3-2019.

(δείτε την προκήρυξη εδώ)

Skip to content