Μαρούσι, 20 – 3 – 2019

Αρ. Πρωτ. Φ.351.1 / 7 / 43113 / Ε3

 

Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

κυρώνουμε τους ακόλουθους, ανά κλάδο, τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ 80 και ΠΕ 81 για τη στελέχωση του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως εξής:

1. ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
174528 ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 29,55
210308 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 22,45

2. ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 199418 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 27,9
2 214936 ΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ81 24,45

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από εδώ

Skip to content