Κέρκυρα : 09 -05-2019

Αρ. Πρωτ.: 2 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 2η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τn Δευτέρα 13-05-2019 και ώρα  11.00 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 1ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

3.       Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για απόσπαση στην Περιφ/κή Δ/νση, τις Δ.Δ.Ε. και ΚΕΣΥ Ιονίων Νήσων.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Skip to content