Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Κέρκυρας, με την Υποστήριξη της Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Άθμιας και ‘Βθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και της υλοποίησης του Έργου με τίτλο 4PLUS – Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All (Ευαισθητοποίηση του κοινού, Ετοιμότητα, Συμμετοχή και Συντονισμός για μια Πολιτική Προστασία για όλους), σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις:

Δευτέρα 03 έως Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.
Πενταήμερο εργαστήριο Πολιτικής Προστασίας στην Κέρκυρα
Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.
Εκδήλωση για την ενσωμάτωση των πρακτικών της Πολιτικής Προστασίας για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Αβαθμιας και Ββαθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κέρκυρας.
Σάββατο 08 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00-21:30 μ.μ.

Ημερίδα για την Πολιτική Προστασία – Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση και Πρόληψη
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Πετούσης Αθανάσιος
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.-Ι.Ν.)
Τοπικό Παράρτημα Λευκάδας
Φιλαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα
Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260, Email: petousis@ped-in.gr
Κεντρική διεύθυνση: Π.Ε.Δ.-Ι.Ν., Λ. Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα, Τηλ: 26610 49008, email: info@ped-in.gr

Πρόσκληση Πενταήμερου Εργαστηρίου 4PLUS Κέρκυρα Δευτέρα – Παρασκευή 03-07.06.2019

Πρόσκληση Δράσεων 4PLUS Κέρκυρα Τρίτη 04.06.2019 Διευθυντές Α-Ββθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Ημερίδας 4PLUS Κέρκυρα Σάββατο 08.06.2019

Skip to content