Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νέα κατανομή των 943 θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ της χώρας

ΥΑ νέας κατανομής

ΦΕΚ 2089_νέα κατανομή