ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2019,

ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 • Για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: «Μάθε και παίξε με τις φωνές των ζώων».
 • Οι μαθητές, επιλέγουν διάφορα ζώα και με τη βοήθεια του καθηγητή ξένης γλώσσας αποτυπώνουν στο τετράδιο τις φωνές τους, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (ή/και τη 2η ξένη γλώσσα που διδάσκονται στο σχολείο).
 • Πάντα με την καθοδήγησή του, επισκέπτονται, μέσω υπολογιστή, την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV): https://edl.ecml.at/Fun/Animalsounds/tabid/3112/language/Default.aspx

όπου υπάρχουν αναρτημένες κάρτες που απεικονίζουν ζώα, με τις φωνές τους, σε διάφορες γλώσσες.

 • Εκτυπώνουν όποιες κάρτες επιθυμούν και προσθέτουν σε κάθε κάρτα τη φωνή του ζώου, στα Ελληνικά. Κατόπιν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προσπαθούν να μεταγράψουν (σε παρένθεση) τη φωνή κάθε ζώου με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να μπορεί να διαβαστεί από μη ομιλούντες τα Ελληνικά. Π.χ.: Στην κάρτα με το σκύλο: .
 • Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν και άλλα ζώα που δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα και να προσθέσουν τη φωνή τους, στα Ελληνικά (σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες), στα Αγγλικά, κ.λπ.
 • Μπορούν να παίξουν στην τάξη, επαναλαμβάνοντας τις φωνές των ζώων στις γλώσσες αυτές.
 • Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων μπορούν να κάνουν συγκρίσεις και παρατηρήσεις μεταξύ των φωνών των ζώων στις διάφορες γλώσσες.
 • Τέλος, ο καθηγητής γνωρίζει στους μαθητές τις οικογένειες των γλωσσών και ειδικότερα της Ευρώπης (προτείνεται και για τη Δ.Ε.).
 • Για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: «Τα σημαντικότερα τοπωνύμια της περιοχής μου».
 • Οι μαθητές Δ.Ε. χωρίζονται σε ομάδες και αφού καταγράψουν, με τη βοήθεια του καθηγητή ξένης γλώσσας, ορισμένα από τα πιο σημαντικά τοπωνύμια του Νομού στον οποίο κατοικούν, επιλέγουν τα πιο γνωστά, με βάση την ιστορική τους κυρίως σημασία ή άλλη (γεωγραφική, κ.λπ.).

Για τη δραστηριότητα αυτή, ο καθηγητής ξένης γλώσσας μπορεί να συνεργαστεί με το φιλόλογο.

 • Στη συνέχεια, οι μαθητές επιλέγουν δύο από τις σημαντικότερες (όχι απαραίτητα τις πολυπληθέστερες) πόλεις ή περιοχές του Νομού και την πρωτεύουσα.

Δίπλα σε κάθε τοπωνύμιο (π.χ.: Θεσσαλονίκη) προσθέτουν, εν συντομία, τη σημασία και/ή την προέλευσή του, καθώς και το λόγο για τον οποίο ο τόπος έχει πάρει τη συγκεκριμένη ονομασία (εφόσον βεβαίως τα παραπάνω υπάρχουν για τα τοπωνύμια που θα επιλέξουν).

 • Στη συνέχεια, μεταγράφουν με λατινικούς χαρακτήρες την ονομασία των τοπωνυμίων, φροντίζοντας να αποδίδουν όσο το δυνατόν πιο πιστά την ελληνική προφορά τους (π.χ.: Thessaloniki).
 • Με ευθύνη του καθηγητή ξένης γλώσσας, οι μαθητές επισκέπτονται τη σχετική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών: https://edl.ecml.at/Facts/Namesofplaces/tabid/3175/Default.aspx, όπου υπάρχουν αναρτημένα τοπωνύμια διαφόρων χωρών.

Στην παραπάνω σελίδα, κάτω από την πρόταση “if you know the origins of other place names, please let us know …” καταχωρίζουν ένα-δύο από τα τοπωνύμια που έχουν επιλέξει, όσα θεωρούν ότι προβάλλουν καλύτερα τον τόπο και την ιστορία του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΗΓ_2019 2

Skip to content