Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

 

Συνέχιση μεταθέσεων_ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ

ΕΕΠ-ΕΒΠ_οργανικά κενά_9-7

 

Skip to content