Κέρκυρα : 15-07-2019

Αρ. Πρωτ.: 5 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Τετάρτη 17-07-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 2ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

3.       Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών, για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

4.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού, για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού.

5.       Εξέταση αίτησης παραίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας.

6.       Εξέταση αίτησης παραίτησης Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Skip to content