Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων στην 1η  κοινή συνεδρίαση τους, για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων δεκτών, μη δεκτών υποψηφίων μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Ιονίων Νήσων, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες έγιναν όλες δεκτές, κατάρτισε κατά αλφαβητική σειρά τον προσωρινό πίνακα δεκτών υποψηφίων όπως παρακάτω:

 

4505 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ ΚΕΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Skip to content