Την Παρασκευή 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρου Δ. Αγγελόπουλου και του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας (Ε.Υ.) Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Δ.Ε.Π.) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Κώστα Ασπιώτη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα συνεργασίας. Ο κ. Ασπιώτης ενημέρωσε τον Περιφερειακό Διευθυντή για θέματα που αφορούν σε έργα σχολικών μονάδων που είναι σε εξέλιξη και την ενδεχόμενη ολοκλήρωσή τους καθώς και για τα προγράμματα εργαστηριακών εξοπλισμών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Συζητήθηκε η κοινή συνεργασία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “At School on OpenCohesion”, η συμμετοχή της εκπαίδευσης σε πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου καθώς και σε περιβαλλοντικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και εφαρμογής της ανακύκλωσης.

Η συνάντηση θα επαναληφθεί σε μελλοντικό χρόνο για επικαιροποίηση των θεμάτων συνεργασίας.

Skip to content