Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ αξιοποιώντας τη
μακρόχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική
εμπειρία τους ανταποκρίνονται στα σύγχρονα
επιστημονικά αιτήματα των νέων,
διευρύνοντας το πεδίο των επιστημονικών τους
αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουν τη
δράση «Ερευνητικές Περιηγήσεις».
Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές
Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και να
έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα
εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα
που πραγματοποιείται σε αυτά. Οι επισκέψεις
οργανώνονται με στόχο τη διερευνητική
μάθηση των μαθητών στους χώρους που
καλλιεργείται η έρευνα, τη γνωριμία με το
επάγγελμα και τον χώρο εργασίας του
ερευνητή, τα εργαλεία της έρευνάς του και την
παρακολούθηση πειραμάτων εν εξελίξει. Πέρα
από την προφανή συμβολή σε θέματα
διεύρυνσης της γνώσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού, η δράση αποσκοπεί στην
προβολή της ελεύθερης κριτικής σκέψης ως
θετικό πρότυπο αντίληψης της
πραγματικότητας.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους.

 

School visits_ 2019_2020

 

ΕΞΕ – 120831 – 2019 – Ενημέρωση διοργάνωσης εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο `Εκπαιδευτικές Περιηγήσεις` από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Skip to content