Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σχολικού έτους 2019-2020

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΣΥ. ή ΠΥΣΠΕ. σε Σχολεία Κωφών Τυφλών ΕΕΕΕΚ ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

 

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.

Skip to content