Για υποβολή ενστάσεων όσον αφορά στις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  οι ημερομηνίες είναι από 06-08-2019  έως και τις 12-08-2019, ενώ για ανακλήσεις έως και τις 19-08-2019.

Για ενστάσεις για τους λοιπούς φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ  από 8-08-2019 έως και τις 13-08-2019 , ενώ για ανακλήσεις   έως και τις 19-08-2019.

 

126290 – 2019 – Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις…

126288 – 2019 – Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΑΕΙ2019-2020

126287 – 2019 – Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -ΔΟΑΤΑΠ…

126286 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι…

126284 – 2019 – Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυ…

126283 – 2019 – «Απόσπαση εκπαιδευτικού Α θμιας Εκπ σης στο ΚΕΓ 2019-202…

126272 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε ΠΔΕ-ΣΕΠ

Skip to content