6ΨΝΝ4653ΠΣ-76Υ ΚΥΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠ. ΠΕ11 ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020