Κέρκυρα : 26-08-2019

Αρ. Πρωτ.: 7 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 4η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Τετάρτη 28-08-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 3ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για ανάκληση άδειας άνευ αποδοχών.

3.       Εξέταση αίτησης παραίτησης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Skip to content