Καλούμε
τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Κεφαλληνίας, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Τπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Σεχνολογιών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως την Τετάρτη 4-9-2019 και ώρα 15.00.

 

9Ω5Η4653ΠΣ-ΜΧΜ-1

fek_5919

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Skip to content