Κέρκυρα : 01-10-2019   Αρ. Πρωτ.: 11 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 8η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Πέμπτη 03-10-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 7ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απόδοση 2ης ειδικότητας.

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

Πρόσκληση σε 8η συνεδρίαση

Skip to content