ΑΘΗΝΑ 25-10-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΠΔΕ:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/5-4-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018), η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 131407/Ε4/24-08-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 32838) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ,λόγω εξάντλησης του Οριστικού Πίνακα Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις παρακάτω σχολικές μονάδες, περιοχής ευθύνης της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ:

  • ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ) (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ)
  • ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ) (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  Δ ΑΘΗΝΑΣ)

καλεί τους υποψήφιους-ες που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              

και δεν έχουν προσληφθεί ή δεν έχουν αρνηθεί πρόσληψη,

 

να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: http://attik.pde.sch.gr  για τα προαναφερθέντα κενά που έχουν  μείνει ακάλυπτα στον κλάδο τους, στις προαναφερόμενες περιοχές προτίμησης (Γ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ ΑΘΗΝΑΣ)

και εφόσον ενδιαφέρονται,να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  eidikiagogi@sch.gr το αργότερο έως την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 23.59 μ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΙΩΤΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6465604, 210 6465664

Skip to content