Δελτίο  Τύπου

           Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο συνεργασιών με δημόσιους και άλλους φορείς της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συμμετέχει μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην υλοποίηση Ενέργειας επικοινωνίας που αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Γενική Γραμματεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενέκρινε κατ’ αρχάς την υλοποίηση της Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα Ιόνια Νησιά.

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝ 1-11-19

Skip to content