Πρόσκληση επιτυχόντων, Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου ΣΜΕΑΕ

 

Κέρκυρα, 05-12-2019

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 2/2019), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, καλούνται να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, την Παρασκευή 06-12-2019, προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο, καθώς και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, οι παρακάτω υποψήφιοι:

ΟΔΗΓΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10-12-2019, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία των προσλήψεων. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

Skip to content